"GADGET"

Sekelompok orang (Abyan, Riffat, Fresha, Amel, Zahra) yang selalu berkumpul bersama untuk bermain. Tetapi, mereka bukan bermain permainan tradisional. Melainkan bermain dengan gadgetnya masing-masing.

Suatu ketika, ada teman mereka (Safa) yang mengajaknya untuk bermain bersama, tetapi mereka bersikap cuek dan tidak mempedulikannya. Akhirnya dengan rasa penuh semangat, Safa dan dua orang temannya (Syifa dan Andra) selalu berusaha untuk membuat teman-temannya berubah agar tidak terlalu bergantung dengan gadget.

Apakah Safa berhasil membuat teman-temannya berubah, walaupun banyak sekali rintangan.