SEKOLAH DASAR Islam Al Syukro dididik oleh tenaga pengajar berpengalaman, mencintai anak-anak, terlatih dan dibina secara terus menerus. Daftar nama pendidik ialah sebagai berikut :

NoNamaJabatan
1 Siti Umroh, S. Ag Kepala Sekolah
2 Tarni, S. Pd Wakasek  Kurikulum
3 Mastari, S. Pd. I Wakasek  Kesiswaan
4 Alfiatun Nikmah, S. Ag Guru
5 Henrizal Saidi Harahap, M.Ag Guru
6 Asri Aryaning Nugraheni, M. Si Guru
7 Mamay Mayangsari, S. Psi Guru
8 Abdul Kholik, S. Pd. I   Guru
9 Partono Iman, S. Pd Guru
10 Lina Sahayati, S. Ag Guru
11 Siti Nur Istiqomah, S. Ag Guru
12 Ari Pudjijanto, ST Guru
13 Suwandi, SE Guru
14 Fatrikhah, S. Pd. I Guru
15 Hanipah, S. Pd. I Guru
16 Mawar Elista, S. Pd Guru
17 Yayu Eko Rusmiati, S. Pd Guru
18 Proborini, S. Pd Guru
19 Lailya Hasmy, S. Pd Guru
20 Mar'atus Tsaniyah, S. Pd. Sd Guru
21 Nurdiani Naibaho, S. Pd Guru
22 Ari Eka Hani Puspita, STP Guru
23 Rusmaryana, S. Pd Guru
24 Khairun Nisak, MM Guru
25 Childa Erika S. Pd. I Guru
26 Nasrini, S. Pd Guru
27 Siti Zahronah, S.Pdi Guru
28 Lis Diana Guru
29 Fadly Rizaldi, S. Pd. I        Guru
30 Djaenudin, S. Pd Guru
31 Drs. Lazuardi Guru
32 Fidiarsih Wahyuni, SS. Guru
33 Mega Anggitha, S.Sos.I Guru
34 Shofia Dini, S.Pd. Guru
35 Adisti Tresnawati, S.Pd. I Guru
36 Sarya, S.Pd.I Guru
37 Toriq Amar, SE Guru
38 Asep Tedjakusuma, S. Pd Guru
39 Mailina Hidayati, S. Pd Guru
40 Lydia Pertiwi, S. Sos.I Guru
41 Neng Ai Maisaroh, S.Sy Guru
42 Nina Nuraini, S. Pd Guru
43 Siti Sarah Fathonah, S. Pd Guru
44 Moch. Rojiih, Lc Guru
45 Dewi Nurwulan, S. Pd.I Guru
46 Khotimatus Sadiyah Guru
47 Rofiah, S.Pd.I Guru
48 Devi Hidayat, S. Pd.I Guru
49 Vidya, S.Pd.I Guru
50 Muhammad Adib Riza, S.Pd.I 
51 Rizki