SEKOLAH DASAR Islam Al Syukro dididik oleh tenaga pengajar berpengalaman, mencintai anak-anak, terlatih dan dibina secara terus menerus. Daftar nama pendidik ialah sebagai berikut :

No Nama Jabatan
1  Siti Umroh, S. Ag  Kepala Sekolah
2  Tarni, S. Pd  Wakasek  Kurikulum
3  Mastari, S. Pd. I  Wakasek  Kesiswaan
4  Alfiatun Nikmah, S. Ag  Guru
5  Henrizal Saidi Harahap, M.Ag  Guru
6  Asri Aryaning Nugraheni, M. Si  Guru
7  Mamay Mayangsari, S. Psi  Guru
8  Abdul Kholik, S. Pd. I    Guru
9  Partono Iman, S. Pd  Guru
10  Lina Sahayati, S. Ag  Guru
11  Siti Nur Istiqomah, S. Ag  Guru
12  Ari Pudjijanto, ST  Guru
13  Suwandi, SE  Guru
14  Fatrikhah, S. Pd. I  Guru
15  Hanipah, S. Pd. I  Guru
16  Mawar Elista, S. Pd  Guru
17  Yayu Eko Rusmiati, S. Pd  Guru
18  Proborini, S. Pd  Guru
19  Lailya Hasmy, S. Pd  Guru
20  Mar'atus Tsaniyah, S. Pd. Sd  Guru
21  Nurdiani Naibaho, S. Pd  Guru
22  Ari Eka Hani Puspita, STP  Guru
23  Rusmaryana, S. Pd  Guru
24  Khairun Nisak, MM  Guru
25  Childa Erika S. Pd. I  Guru
26  Nasrini, S. Pd  Guru
27  Siti Zahronah, S.Pdi  Guru
28  Lis Diana  Guru
29  Fadly Rizaldi, S. Pd. I         Guru
30  Djaenudin, S. Pd  Guru
31  Drs. Lazuardi  Guru
32  Fidiarsih Wahyuni, SS.  Guru
33  Mega Anggitha, S.Sos.I  Guru
34  Shofia Dini, S.Pd.  Guru
35  Adisti Tresnawati, S.Pd. I  Guru
36  Sarya, S.Pd.I  Guru
37  Toriq Amar, SE  Guru
38  Asep Tedjakusuma, S. Pd  Guru
39  Mailina Hidayati, S. Pd  Guru
40  Lydia Pertiwi, S. Sos.I  Guru
41  Neng Ai Maisaroh, S.Sy  Guru
42  Nina Nuraini, S. Pd  Guru
43  Siti Sarah Fathonah, S. Pd  Guru
44  Moch. Rojiih, Lc  Guru
45  Dewi Nurwulan, S. Pd.I  Guru
46  Khotimatus Sadiyah  Guru
47  Rofiah, S.Pd.I  Guru
48  Devi Hidayat, S. Pd.I  Guru
49  Vidya, S.Pd.I  Guru
50  Muhammad Adib Riza, S.Pd.I  
51  Rizki