Sumber Daya Manusia (SDM)

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Islam Al Syukro dididik oleh tenaga pengajar berpengalaman, mencintai anak-anak, terlatih dan dibina secara terus menerus. Daftar nama pendidik ialah sebagai berikut :

No Nama Guru Jabatan Struktural Bidang Studi
1 Siti Umroh, S.Ag  Kepsek   
2 Kosaman, SE Waka Kurikulum  IPS 
3 Hildawati, S.Pd  Waka Kesiswaan  B. Indonesia 
SBK 
BK 
4 Humaidi, S.Ag Kep. Perpustakaan B. Indonesia 
Wali Kelas 9
5 Akhmad Ferdiansyah, S.Si  Wali Kelas 8 Matematika
6 Cahya Dima Anugrah, S.Si  Kep. Lab. IPA  IPA 
7 Rizky Kurniawan, S.Pd  Koord. Ekskul  PJOK 
Kep. Lab Komputer Prakarya
  TIK 
8 Fadly Rizaldi, S.PdI Koord. Agama  PAI
    Wali Kelas 7A PKn
9 Nasrini, S.Pd Wali Kelas 7B B. Inggris 
SBK 
English camb
10 Zaimul Haq, M.Ag Guru Bidang Studi  Tahfiz 
Prakarya 
B. Arab 
11 Retno Utari TU