Sumber Daya Manusia (SDM)

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Islam Al Syukro dididik oleh tenaga pengajar berpengalaman, mencintai anak-anak, terlatih dan dibina secara terus menerus. Daftar nama pendidik ialah sebagai berikut :

NoNama GuruJabatan StrukturalBidang Studi
1Siti Umroh, S.Ag Kepsek  
2Kosaman, SEWaka Kurikulum IPS 
3Hildawati, S.Pd Waka Kesiswaan B. Indonesia 
SBK 
BK 
4Humaidi, S.AgKep. PerpustakaanB. Indonesia 
Wali Kelas 9
5Akhmad Ferdiansyah, S.Si Wali Kelas 8Matematika
6Cahya Dima Anugrah, S.Si Kep. Lab. IPA IPA 
7Rizky Kurniawan, S.Pd Koord. Ekskul PJOK 
Kep. Lab KomputerPrakarya
 TIK 
8Fadly Rizaldi, S.PdIKoord. Agama PAI
  Wali Kelas 7APKn
9Nasrini, S.PdWali Kelas 7BB. Inggris 
SBK 
English camb
10Zaimul Haq, M.AgGuru Bidang Studi Tahfiz 
Prakarya 
B. Arab 
11NoorjannahTU