SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Islam Al Syukro dididik oleh tenaga pengajar berpengalaman, mencintai anak-anak, terlatih dan dibina secara terus menerus. Daftar nama pendidik ialah sebagai berikut :

No.

Nama

Jabatan Struktural 

Bidang Studi

1.

Hiznu Sobar, M.Pd 

Kepala SMP 

-

2.

Kosaman, SE 

Waka Bidang Kurikulum

 IPS 7, 8 & 9

3.

Elan Jaelani Sidiq, S.Pd.I 

Koordinator Keagamaan 

PAI 9

4.

Humaidi, S. Ag 

Kep.Perpustakaan

  • B.Indonesia 7 & 8
  • PAI 7 & 8

5.

Tri Astuti, S.Psi

Koordinator BK

  • Bk 7, 8 & 9
  • PKn 7, 8 & 9

6.

Cahya Dima Anugrah, S.Si

Wali Kelas IXA

IPA 7, 8 & 9

7.

Hildawati, S.Pd 

Wali Kelas IXB

  • B.Indonesia 9
  • SBK 7, 8 & 9

8.

Akhmad Ferdiansyah, S.Si 

Wali Kelas VIII

Matematika 7,8 & 9

9.

Corry Harisyahatullaely, S.S

Wali Kelas VII

B.Inggris 7, 8 & 9

10.

Rizky Kurniawan, S.Pd.

Koordinator Ekskul

  • Penjas 7,8 & 9
  • TIK 7, 8 & 9
  • Prakarya 7

11.

Retno Utari

Tata Usaha

-